2022. október – A Hajdúdorogi Egyházmegye második főpásztorának, dr. Dudás Miklósnak (1902. október 27. – 1972. július 15.) állítunk emléket születése 120., halála 50. évfordulójára

2022. október – A Hajdúdorogi Egyházmegye második főpásztorának, dr. Dudás Miklósnak (1902. október 27. – 1972. július 15.) állítunk emléket születése 120., halála 50. évfordulójára

Részlet a püspökké szentelése alkalmából elmondott beszédéből „Nagyon is tudatában vagyok a roppant felelősségnek és annak a magasztos, de rendkívül súlyos feladatnak, amely különösen a mi napjainkban a püspök vállaira nehezedik. Főpapnak lenni, azaz közbenjárónak...
2022. szeptember – Nyírszőlőben az Istenszülő születése címünnepére felszentelt templomban – a toronyfelújítási munkálatokat követően – Szocska A. Ábel püspök atya 2022. augusztus 15-én megáldotta a toronysisakot. Ennek kapcsán levéltári forrás alapján elevenítjük fel az 1941. évi felújítást

2022. szeptember – Nyírszőlőben az Istenszülő születése címünnepére felszentelt templomban – a toronyfelújítási munkálatokat követően – Szocska A. Ábel püspök atya 2022. augusztus 15-én megáldotta a toronysisakot. Ennek kapcsán levéltári forrás alapján elevenítjük fel az 1941. évi felújítást

Emlékül A nyírszőlősi templom, amely az 1890. évben épült, f[olyó] év nyarán külsőleg a toronnyal együtt kőporoztatott, a torony fedele befestetett és megjavíttatott. Új gömb tétetett föl a renovált kereszttel, továbbá a templom előtti kereszt is átfestetett. E...
2022. augusztus – Az újfehértói görögkatolikus templom építési köveinek szállításában kértek segítséget Hajdúdorog városától 1821-ben

2022. augusztus – Az újfehértói görögkatolikus templom építési köveinek szállításában kértek segítséget Hajdúdorog városától 1821-ben

Nemes Hajdú Dorogh városa tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes Tagjai, teljes bizalommal való drága jó Uraink! Alább írottak egész alázatossággal a nemes város tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes tagjai előtt leborulva esedezni kénteleníttetünk az eránt, hogy...