A kész épületet 1909. május 1-jén adták át, május 16-án nyitotta meg kapuit a Pannónia kávéház a földszinti részben. A kávéház megnyitásával kapcsolatos ajánlást olvashatják a Nyírvidék című lap cikke alapján.

Kávéházmegnyitás!

Ezúton is van szerencsém a n[agy] é[rdemű] közönséget értesíteni, hogy a g[örög]kath[olikus] egyház palotájában egy impozáns és előkelő kávéházat rendeztem be, és azt „Pannónia” cím alatt ma, vasárnap délben megnyitom.

Midőn ezen kávéház berendezésére elhatároztam magam, számoltam a n[agy] [érdemű] úri közönség műízlésével, semmi költséget és fáradságot nem kíméltem, hogy minél fényesebb és legjobbat nyújthassak.

E kávéház a város úri családjainak találkozóhelye lesz.

Berendezése valósággal látványosságot képez. A kávéháznak technikai vezetésére szintén a legnagyobb gondot fordítom. Szakavatott, elsőrangú kiszolgáló személyzet áll a közönség rendelkezésére, saját, valamint üzletvezetőm felügyelete mellett.

A kávéházban gondoskodva van arról, hogy az családi összejövetelekre is alkalmas legyen, amiért is a hölgyközönség, valamint az urak szórakozásáról minden irányban gondoskodva lett.

Naponta a budapesti tőzsde árfolyamjelentése déli 1 órakor a kávéházban ki lesz függesztve.

Magyar, német, francia és angol lapok, folyóiratok, hadseregi cím- és névtár áll a közönség rendelkezésére.

Kényelmesen és fényesen berendezett női szalonok, játéktermek, biliárdterem és íróasztalok felszerelésekkel.

A megnyitás első napjaiban Hamza Gyuszi nagyváradi hírneves zenekara fog esténkint hangversenyezni.

Reggeli-előfizetés: kávé vajjal havi 8 koronáért lesz kapható. Pannónia vacsorák.

A mélyen tisztelt úri közönség szíves támogatását és pártfogását kéri teljes tisztelettel

Vetczel Károly                                                        Grosz Ödön
üzletvezető                                                              a „Pannónia” kávéház tulajdonosa

[Forrás: Nyírvidék 1909. 20. szám, 9. oldal.
Nyíregyháza, 1909. május 16.]