A 19. század végétől a „Rétay és Benedek” cégnév alatt működő – egyházi kegyszerek, kegytárgyak gyártására és forgalmazására specializálódott –intézet a görögkatolikus templomok, valamint a püspökség részére is készített egyedi tervezésű liturgikus tárgyakat. Jelen hivatalos levél tájékoztató jelleggel íródott Miklósy István megyéspüspök részére 1915-ben.

RÉTAY ÉS BENEDEK EGYHÁZI RUHÁK, SZEREK
BUDAPESTEN, BELVÁROS VÁCZY UTCZA 59.

Budapest, 1915. márc. 23.

Méltóságos és főtisztelendő

Miklósy István megyéspüspök úrnak

Nyíregyháza

Van szerencsének ezennel Méltóságodat alázatos tisztelettel értesíteni, hogy a mai napon nagyra becsült címe alatt a tisztelettel csatolt 3 szállítási jegyzékben felsorolt tárgyakat részint postán, részint a vasúton effektuáltuk. Most már csak a fekete miseruhák, valamint a 2 pálma és a kápolnaoltár vannak hátra; de ezek közül is a fekete ruhák egy részét még a nagyhét előtt lesz szerencsénk effektuálni. A pálmákat és a kápolnaoltárt a Zsolnay-féle 2 vázával lesz szerencsénk megküldeni, amikor utóbbiak Zsolnaytól elkészültek.

A Méltóságod botja, valamint az asztali kereszt, úgy a mellszobor oszlopa valóban szépen sikerült tárgyak: nemkülönben a Wolff akadémiai festőművész Krisztus-képe is.

Nagyságos Bányay nagyprépost úr említette, hogy a felonionoknál a nyakon lévő kapcsok miatt írni fog; de mi azt hisszük, jól megoldottuk ezen kívánságát, amidőn a legjobbnak bizonyult nagy kapcsokat varrattuk reá, amelyek maguktól fel nem kapcsolódnak. A szalag, slingli vagy patentkapocs egy sem vált be használatban oly jól, mint a nagy kapcsok. Ha azonban a Nagyságos úr mégis más megoldást kívánna, úgy kérjük szépen azt velünk tudatni, hogy a gyakrabban használt felonionoknál az szerint készíttessük a nyak záródását.

Azon kellemes reményben, miszerint sikerülni fog mindennek Méltóságod legteljesebb megelégedését kiérdemelhetnünk, hódolatteljes tisztelettel csókoljuk apostoli jobbját

alázatos szolgái

Rétay és Benedek

2 szállítási jegyzék

1 Zsolnay-féle szaldirt számla [Forrás: GKPL I–1–g. – másolatban: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–b.]