JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyírbátorban 1948. február hó 8-án a görkat. egyház képviselő-testületének rendes gyűléséről.

[…]

Lelkész-elnök előadja, hogy a templom kifestésének munkálatait félbeszakította a háború, de most már elérkezett az idő arra, hogy szép berendezésű, de már kormos, füstös, piszkos falú templomunkat teljesen kifestessük. Erre fedezetül szolgálna az 1947. évről maradványként szereplő 3000 forint, és még ehhez lehet számítani a múlt évi, községivel együttesen kezelt adóból minimum 2000 forintot (ti. a teljes adóhátralék még 4000 Ft). Ez az összeg még azért nem folyt be a községtől, mert saját hibánkon kívül elkésve tudtuk csak együttes kezelésbe adni adókimutatásunkat. Adónk állandóan folyik be, s rövid pár hét alatt teljesen kiegyenlítést nyer.

Szegedi Molnár Géza festőművész – aki az eddigi templomi festési munkálatokat folytatta – költségvetését felolvassa lelkész, és bemutatja a művész tervvázlatait. A költségvetés szerint 11.000 forintba kerülne a templom festőművész és iparművész által való teljes kifestése, ezen összegen felül egyházat terhelné a költségvetés értelmében: 1.) állványozás, 2.) háromrétegű vakolás (a költségvetésben felolvasott anyagokkal), 3.) egy-egy szorgalmas szobafestő, kik segítenének az iparművésznek fallekaparásnál, alapozásnál, 4.) teljes ellátása a festő- és iparművésznek.

Elnök javasolja, hogy kb. 5000 forint készpénzünkön felüli összeget: 6000 forintot, plusz az egyházra háruló munkálatok és anyagok díjára kb. 4000 forintot, tehát összesen 10.000 Ft-ot, azaz tízezer forintot gyűjtés által szedje be egyház, és festessük ki templomunkat. A gyűjtés munkáját lelkész magára vállalja.

Képviselő-testület egyhangú lelkesedéssel fogadja el lelkész javaslatát a templom kifestésére vonatkozóan. A vázlatokat tetszetősnek találja. A templom kifestését szükségesnek tartja.

Elnök ezután a személy szerint is megszavaztatja képviselő-testületi tagokat, és a képviselő-testületi tagok egyenként is elhatározzák a templom kifestését a fent jelölt összegért, és megígérik, hogy saját ajánlatukkal és a gyűjtés mielőbbi megindításával az ügy sikerét kívánják szolgálni. Egyben szívesen vállalják a lelkésszel együtt gyűjtés elvégzését.

Lelkész-elnök Isten áldását kéri a képviselő-testület eme elhatározására és a Mindenható segítségét a sikeres véghezvitelhez.

A tagok szíves buzgóságát és fáradságát megköszönve, lelkész a gyűlést berekeszti.

Dr. Karászi György                                     k.m.f.                                     Dr. Hudáky Aladár

jegyző                                                hitelesítők                            lelkész

                                                           Demeter János

                                                           P.H.

[Forrás: GKPL I – 1 – a. 836/1948; másolatban: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–a. ]