2020. szeptember – „[…] intézetünk megnyitása valóban legyen fáklyagyújtás egyházmegyénk számára” – Görögkatolikus papnevelő intézet és hittudományi főiskola alapítása 70 évvel ezelőtt

2020. szeptember – „[…] intézetünk megnyitása valóban legyen fáklyagyújtás egyházmegyénk számára” – Görögkatolikus papnevelő intézet és hittudományi főiskola alapítása 70 évvel ezelőtt

Hajdúdorog egyházmegyei körlevelekVIII. szám. 1950. év2784/1950. sz. Egyházmegyei papnevelő intézet megnyitása Nagyon tisztelendő Oltártestvérek! Kedves Híveim! Boldog örömmel közlöm mindnyájatokkal, hogy szeptember végén Nyíregyházán püspöki széklakomban Isten...
2020. augusztus  – „…Isten Anyja képét a hívek nyilvános tiszteletére az Úrban szabadon kitehessék és kitegyék” – 305 évvel ezelőtt könnyezett a máriapócsi kegykép

2020. augusztus – „…Isten Anyja képét a hívek nyilvános tiszteletére az Úrban szabadon kitehessék és kitegyék” – 305 évvel ezelőtt könnyezett a máriapócsi kegykép

Bizonyítvány „a Bold[ogságos] Szűz Mária pócsi második csodálatos képéről, vagyis azon képről, mely M[ária]ócson jelenben is köztisztelet tárgya, és mely 1715. év augusztus 1., 2. és 5. napjain bő könnyeket hullatott. Az előbb leírt vizsgálat alapján az akkori egri...
2020. május – Segély kérése a napkori Szent Mihály főangyal templom építésének befejezésére, melynek falai és zsindelyes teteje már áll 1860 májusában

2020. május – Segély kérése a napkori Szent Mihály főangyal templom építésének befejezésére, melynek falai és zsindelyes teteje már áll 1860 májusában

Nagy tekintetű Cs[ászári és] K[irályi] Megyei Hatóság! Folyó évi május hó 4-ről 2020. szám alatt költ leirat nyomán a Napkori G[örög] Kat[olikus] híveknek elkezdett templomjuk építéséhez kért segedelem iránti folyamodványuk a N[agy] tek[intetű] Cs[ászári és] K[irályi]...