Emlék

Az itt feljebb említett templomunk fundamentoma letevődött 1824. esz[tendő]ben. Nagyon tiszt[elen]dő Bradáts János nyíri alesperes által, és így esztendőkről esztendőkre folytatódott egész 1834-ig, és egész tökéletességre is hozódott a’ nagy tornyon kívül; mely eszt[endő]ben, ti. 1834-ben, novemb[er] 18. napján fel is szentelődött nagyon tiszt[elen]dő Vajda Basilius nyíri alesperes úr által az egész kerületi tiszt[elen]dő papság és több érdemes urak jelenlétében.

Az oskolaház végződött 1830. eszt[endő]ben.

A’ kántorális pedig kezdődött és végződött 1836-ban.

A’ parokiális fundus kerítése is szinte 1836-ban.

Feljegyezte Pák István helybeli áldozópap