Emlékül

A nyírszőlősi templom, amely az 1890. évben épült, f[olyó] év nyarán külsőleg a toronnyal együtt kőporoztatott, a torony fedele befestetett és megjavíttatott. Új gömb tétetett föl a renovált kereszttel, továbbá a templom előtti kereszt is átfestetett. E munkálatok kb. 900 P-t alkottak.

Az ünnepséget, megáldást alulírott végezte, igen nagyszámú gyülekezet jelenlétében júl[ius] 27-én, ma.

Kőműves: Kovács György g[örög]k[atolikus] kótaji lakos

Bádogosmester: Majoros János g[örög]k[atolikus] kótaji lakos

A munkálatok szerencsés kiadásában március hónapban és azoknak a nagyfokú drágaság nyomasztó jelentkezése előtti befejezésében hitünk és érdemes segítségemre volt:

Ifj. Dudlák László egyh[ázi] pénztáros.

A hívek adományai 1–10 P-ig terjedtek.

Kótaj, 1941. júl[ius] 27-én

Szemerszky János

esp[eres]-lelk[ész]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–30–a. 16. doboz, 1. kötet]