Leltár

mely felvétetett 1922. április 18-án a nagydobosi gör[ög]kat[olikus] egyház ingó és ingatlan vagyonáról.

Templom

A templomépület jó minőségű téglából van építve, 12 öl hosszú és 6 öl széles – mely 1883. október 13-án főt[isztelendő] Tivadar András esperes úr mint püspöki megbízott által áldatott meg. Zsindellyel van fedve, s bádoggal fedett tornyában 181 kg harang van. A templom belseje ki van kövezve s a képállvány által szentélyre és hajóra felosztva.

1. Szentély

a) A szentély közepén a misézésre szolgáló oltár téglából van, s Krisztus Urunk két méter magas képével ékesítve, mely alatt mélt[óságos] és főt[isztelendő] Firczák Gyula püspök úr által 1904-ben megáldott antimenzion van.

b) A szentély bal oldalában áll az előkészületi asztal, mely fenyőfából készült, s az Úr Jézus sírba tételét ábrázoló képpel van ékesítve.

c) A jobb oldalon pedig egy állványon a Szűz Máriát ábrázoló hordozható kép van.

2. Templomhajó

a) A templomhajó padokkal van ellátva, s bal oldalon van a szószék, mely fölött egy Madonna-kép – Fedor György úr által festve és ajándékozva.

b.) A jobb oldalon pedig a Rózsafüzér Társulat által felállított oltáron egy másfél méter magas, Szűz Máriát ábrázoló kép van, mely Fedor György nagydobosi születésű festőművész ajándéka.

[…]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–10–a. 3. doboz; (1922)]