Megállapodás

egyrészről a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházközség mint munkaadó, másrészről Szegedi Molnár Géza festőművész mint kivitelező között, a következő feltételek mellett a festőművész által benyújtott és az Egyházmegyei Művészeti Bizottsággal folytatott megbeszélés szerint módosított tervek alapján belső festésről.

1. A templom belsejének teljes falfelületéről az összes régi festésnek lemosása és lekaparása, a kisebb repedések, esetleg előforduló falegyenetlenségek kijavítása, továbbá leszappanozása, illetve timsózása, kazeines kötőanyaggal való megalapozása a megadott alapszínek szerint. Az indás ornamentikák természetes nagyságban való megrajzolása és a többi ornamentikához szükséges összes patronok kivágása. Mindezekhez szükséges összes festékanyagok és festőeszközök helyszínre és visszaszállítása és az iparművészeknek oda-vissza útiköltsége.

2. A szentélyben előforduló két freskó (Krisztus és Istenszülő) „al fresco”[1] technikával (mely áll háromrétegű vakolásból, éspedig az első kettő 1:5, illetve 1:4 arányú folyami homokból, a legfelső pedig márványporos 1:3 arányú vakolatból). E két freskó hátterei még nedves állapotban való mozaikszerű berovátkolással. Ennek kiszáradása után metállapokkal való bearanyozása, mely áll kétszeri sellakkal[2] való bealapozásból, majd ennek kiszáradása után mixtionálva[3] és metállapokkal aranyozva. A mennyezeten megfestendő négy evangélista, ha a körülmények megengedik, szintén „al fresco” technikával festve, ha ez nem lehetséges, akkor „al secco”[4] technikával. A hátterek szintén aranyozva, fent leírt módon. A freskók kartonjainak eredeti nagyságban való elkészítése, modelldíjak, drapéria- és részlettanulmányok, továbbá a szükséges mennyiségű márványpornak és folyami homoknak helyre való szállítása és a művészeti munkához szükséges összes anyagok és festészeti eszközök ide- és visszaszállítása, s a festőművész útiköltsége oda-vissza.

3. A fent nevezett munkálatok kivitelezéséhez a szükségnek megfelelő összes állványozást (ideszállítás, felállítás, leszerelés és visszaszállítás), továbbá a festőművész és három munkatársának (négy személy) teljes ellátását, azonkívül a beállványozás következtében beállott sötétség miatt szükséges villanyszolgáltatás az egyházközséget terhelik.

4. A fent leírt iparművészeti és festőművészeti munkálatok díja átalányárban 50.000,– Ft, azaz ötvenezer Ft.

5. Fizetési feltételek: Egyházmegyei Főhatóság jóváhagyása után 10.000,– Ft, azaz tízezer Ft előlegként anyagbeszerzések és útiköltségek, szállítások stb. címén; a fennmaradt összeg az iparművészek részére hetenkint az elvégzett munkának megfelelően; a festőművésznek pedig részletekben a befolyt adományok szerint legkésőbb december 31-ig fizetendő.

Felolvasás után mindkét részről aláírva.

Nyíregyháza, 1956. év június hó 15.

A nyíregyházi görögkatolikus képviselő-testület nevében:

[…]

Szegedi Molnár Géza
festőművész

P. H.   

Forrás: Nyirán János – Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna (összeállítók): „Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor, gyarapodjanak mennyei és földi javakban”: Források a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus székesegyház történetéhez. Debrecen: Hajdúdorogi Főegyházmegye, 2017. (Görögkatolikus Püspöki Levéltár Kiadványai VI. Forráskiadvány) 164–166. oldal


[1] al fresco (olasz): a temperafestéket a benedvesített vakolatra viszik fel, így a megkötött festék mélyen beívódik a felső rétegbe. A finomabb részleteket a megszáradt vakolaton egészítették ki, ezt nevezik al secco technikának.
[2] sellak: természetes, állati eredetű gyanta
[3] mixtion (francia): nemes olajlakk
[4] al secco (olasz): száraz falra festés