A képnek a kegytemplomon való elhelyezése augusztus első napjaiban történt. Mennyire tetszik mindenkinek, legjobban bizonyítja, hogy fölmerült az óhaj a kegytemplom ablakait is üvegfestésű képekkel díszíteni. Egy-egy díszes, színes, szentek képével ékesített ablak kb. 4-500 pengőbe kerül. A rá való összeget tehetősebb egyházaink úgy adhatnák össze, hogy egy egyházközség hívei elvállalnák egy-egy ablak elkészíttetését. De megtehetnék esetleg úgy is, hogy néhány rokon család állana össze egy ablak megkészíttetésére. Szűzanyánk bizonyára megáldaná, kik az ő hajléka ékességét szeretik.”

„Kegytemplomunk új dísze a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűznek üvegmozaik képe [1], melyet Palka József [2] budapesti üvegfestő készített, valóságos elragadtatást váltott ki a zarándokseregből. A kép a templom főhomlokzatán, a két torony között középen foglal helyet, hol azelőtt egyszerű, bádogra festett Mária-kép [3] díszlett, barlangszerűen kiképzett fülkében. Maga a kép művészi tökéletesség, üvegfestésű kivitele pompás. Különösen a délutáni órákban, mikor a nap sugarai érintik, nyújt elragadó látványt.

[Forrás: Máriapócsi Virágoskert, 7. évf. (1931) 74. (9.) szám, 151. o.1931. szeptember]

„Ezzel kapcsolatban ugyancsak említésre méltó, hogy a kegytemplom két nagy tornya között levő, szeplőtelen fogantatást ábrázoló Mária-képet szép mozaik hátterű, opál beégetésű Mária-képpel cserélték ki, amelynek előállítási költségét – 800 arany pengőt – P. Szabó Miklós OSBM ünnepélyes fogadalmának letevése előtt hagyományozta arra a célra.”[Forrás: Nagy Szent Bazil Rend Levéltára I–1–b. Historia domus: 1931. szeptember 24.]


[1] A Szeplőtelen fogantatás mozaikképe jelenleg a Nagy Szent Bazil Rend monostorának belső, ún. Mária-kertjét határoló falán található. A homlokzatot 2014-től a Kisléghi Nagy Ádám tervei szerint, Bukta Norbert által készített Tanító Krisztus-kép díszíti.

[2] Palka József (1860–1952): üvegfestő mester. Díszítőüvegezést, üvegmaratást és üvegmozaik-készítést tanult Bécsben, önálló budapesti műhelyében templomi üvegfestményeket készített és díszüvegezést végzett. Európai kiállításokon több nagydíjat nyert. Jelentősebb munkái: Pázmáneum, észtországi elnöki palota üvegablakai.

[3] Az Oberbauer-cégtől vásárolt bádogképet 1893-ban helyezték el a homlokzaton.