Nagy tekintetű Cs[ászári és] K[irályi] Megyei Hatóság!

Folyó évi május hó 4-ről 2020. szám alatt költ leirat nyomán a Napkori G[örög] Kat[olikus] híveknek elkezdett templomjuk építéséhez kért segedelem iránti folyamodványuk a N[agy] tek[intetű] Cs[ászári és] K[irályi] Megyei Hatósághoz ezennel hivatalos tisztelettel felterjesztetik, oly alázatos vélemény kíséretében – miképp e hivatal a folyamodókat az igényelt segedelmezésre méltóknak találja, s kérelmüket a magas kormány pártfogásába ajánlani bátorkodik. Mert mint a helyszínen teljesített s ide [—] alatt mellékelt vizsgálatból kitűnik, a folyamodványnak abbeli kitétele, hogy az egyháznak mint ilyennek semmi vagyona nincsen, kétségen kívül áll – a hívek száma az 1857ik évi népösszeírás szerint 516, kik átaljában mind szegények –, mert csak két családfő bír fél-fél úrbéres telekkel, van ezeken kívül 74 házas és 4 házatlan zsellér, a többi szolga. A folyamodványnak abbéli kitétele, hogy csak 400ra megy jelenleg a g[örög]kat[olikus] hívek száma Napkoron, az igazságtól nem messze tér el, mert a helybeli lakosok családtagjai többnyire szolgálattal keresik élelmüket, s így a helységből eltávoznak. A nép eszerint a legjobb akarat mellett sem képes a már megkezdett építkezést folytatni, mely hogy addig annyira halad, csak a nép rendkívüli buzgalmának és áldozatkészségének tulajdonítható, mint a helyszíni vizsgálat tanúsítja: a megyei építészeti hivatal által jóváhagyott terv alapján épült templom falai – a torony kivételével, melynek építéséhez nem is fogtak – már fennállanak, és zsindelyfedéllel vannak ellátva. A belső szerkezet és egyéb munkálat a múlt évi ősztől kezdve félbe van, melynek mielőbbi felépítése – tekintetbe véve azt, hogy a régi templom vályogból épült, alacsony, kisszerű épület a napokban volt zivatar alkalmával is külsőleg tetemesen megrongáltatott – egészségi szempontból is kívánatosnak látszik.

Cs[ászári és] K[irályi] Szolgabírói Hivatal

Nagykálló, május 16 án, 1860.[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–23–a. 1 doboz; 1 csomó]