A Munkács-egyházmegyei Ntdő Klerusnak. (VII.)

5955:1909. sz.

Dicsőségesen uralkodó pápánk, X. Piusz Őszentsége f. évi július hó 16-án kelt legkegyelmesebb elhatározásával az egyházmegyénk legdrágább kincsét őrző máriapócsi kegytemplomnál örök időkre, minden napra a tömegesen, processziókban oda zarándokoló keresztény katolikus hívők részére a szokott feltételek mellett teljes búcsút engedélyezni méltóztatott.

Ugyanezen legmagasabb elhatározásával a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának ünnepére (Зачатіе Анны) is örök időkre teljes búcsút engedélyezni kegyeskedett, melyben az ezen napon, valamint a Szűzanya többi ünnepein és azok oktáváin belül a kegyhelyen egyenkint megjelenő keresztény katolikus hívek is részesülhetnek, ha a szokott feltételeknek eleget tesznek.

Végül Őszentsége örök időkre hétévi partialis indulgentiát engedélyezni méltóztatott az egyes keresztény katolikus hívők részére, akik a kegytemplomot bármikor meglátogatják, és ott az ő szándékára ájtatosan imádkoznak.

Erről Nagyon Tisztelendőségteket örvendetes tudomás és híveikkel leendő közlés végett értesítem.

Ungvár, 1909. augusztus 21.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára (NYEL) II–9–a. (14. doboz)