SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1. Az intézmény jellege, fenntartója, felügyelete

a) A Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára nyilvános magánlevéltárként működik. Fenntartója a Nyíregyházi Egyházmegye. Jogi képviselője az egyházmegye mindenkori püspöke.

b) A levéltár székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.

Az intézmény elérhetőségei:
+36 (30) 740 4444 / 109 mell.
leveltar@nyirgorkat.hu
https://leveltar.nyirgorkat.hu

c) A vonatkozó polgári jogszabályok: az 1995. évi LXL. törvény, amely a köziratokról, a magánlevéltári anyag védelméről szól; ill. a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet, amely a közlevéltárak magánlevéltári tevékenységével összefüggő szakmai követelményeket határozza meg.

 

2. Gyűjtőkör, illetékességi kör

A levéltár illetékes átvenni:

a) a Nyíregyházai Egyházmegye Püspöki Hivatalának maradandó értékű iratait;

b) az egyházmegye területén működő parókiák iratanyagát. Szükség szerint szakmai állományvédelmi tanácsot ad a parokiális iratanyag kezelésével kapcsolatban;

c) az egyházmegye által fenntartott oktatási-nevelési intézmények iratanyagát;

d) a görögkatolikus egyházi személyek irathagyatékát.

3. A levéltár feladatai, működése

a) A levéltár gondoskodik az illetékességi és a gyűjtőkörbe tartozó levéltári anyag védelméről.

b) Hivatalból átveszi az illetékességi körbe tartozó levéltári anyagot, valamint gyűjti (ajándék, vásárlás) a gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagot.

c) Nyilvántartja a 2. pontban meghatározott, illetékességi körébe tartozó szervek iratanyagát.

d) Szakszerűen kezeli, rendszerezi, és biztonságosan – állományvédelmi szempontok figyelembevételével – megőrzi az átvett dokumentumokat.

e) Feldolgozza és használatra bocsátja a maradandó értékű levéltári anyagot.

f) A megrongálódott vagy pusztulásnak indult levéltári anyag fertőtlenítéséről, restauráltatásáról gondoskodik, és biztonsági másolatokat készít azokról.

g) Az őrizetében lévő levéltári anyagról segédleteket készít.

h) Segédletei alapján tájékoztatást nyújt.

i) A kutatási feltételeket – a kutatási szabályzat alapján – biztosítja.

j) Kutatási célú másolatok készítéséről gondoskodik (a kutatási szabályzatban rögzített feltételek alapján).

k) Elősegíti a levéltári anyag közművelődési és oktatási célú felhasználását – kiadványokkal, előadásokkal, konferencia-részvétellel, levéltári anyag kiállításával.

l) Szakkönyvtárat tart fenn.

m) A kutatás megkönnyítése érdekében levéltári honlapot, adatbázist épít.

Nyíregyháza, 2019. augusztus 5.

Szocska A. Ábel
megyéspüspök