Kutatási szabályzat

 

a) A kutatás megkezdése előtt a kutató regisztrálja magát a kutatási kérelem kitöltésével, amely tartalmazza a kutató legfontosabb azonosító adatait (név, lakcím, személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma).

b) A kutatási kérelem benyújtását követően a levéltárvezető engedélyezi a levéltárban történő kutatást.

 c) A kutató a kérelem aláírásával kötelezi magát arra, hogy a levéltári anyagot szakszerűen használja, valamint a kutatóterem rendjét megtartja.

 d) A kutatási napló segítségével kerül regisztrálásra a kutatási esetek száma, valamint a kiadott levéltári egység pontos meghatározása, helye a raktári rendszerben.

 e) Az a kutató, aki a kutatási szabályzatot nem tartja be, valamint a levéltári anyagban károsodást okoz – akár szándékosan akár gondatlanságból, esetleg eltulajdonít levéltári iratot –, a kutatási lehetőség megvonásával számolhat.

Kutatóterem és kutatószolgálat

 

a) A kutatás helyisége a levéltár épületében található kutatószoba.

b) Nyitvatartás:

– Csütörtök–péntek: 8–16 óra között. Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.

– A görögkatolikus egyházi ünnepek, valamint az állami ünnepek ideje alatt a levéltár zárva tart.

 

c) Lehetőség szerint előzetes bejelentkezés alapján történik a kutatás.

d) A levéltár a kutatás segítése érdekében rendelkezésre tudja bocsátani a nyomtatott és elektronikus segédleteit. A kutatóteremben elhelyezett szakkönyvtárat szintén igénybe vehetik a kutatók.

 

e) A kutatás során levéltári irat másolására a levéltáros közreműködésével kerülhet sor – az erre vonatkozó állományvédelmi szempontokat figyelembe véve.

 

f) A kutatótermi szolgálatot ellátó alkalmazott feladatai:

 – Részletes tájékoztatást nyújt az iratok kezelésével kapcsolatban.

– A kutató rendelkezésére bocsátja a levéltári segédleteket.

– Információt szolgáltat a kutatás elősegítése érdekében.

– A kutatót folyamatosan ellátja iratanyaggal, előkészíti az előre megrendelt irategységet.

– Nyilvántartást vezet a kutatási esetekről, a kiadott iratanyagot regisztrálja a kutatási naplóban. Statisztikai adatokat szolgáltat az így rendszerezett nyilvántartásból.

 

g) A levéltári anyag kutathatóságának feltételei:

Az általános kutathatósági időhatár a levéltári anyag keletkezésének naptári évétől számított 50. év.

A kutatás korlátozása alá eső iratok:

– A perszonális (személyi) iratok csak az érintett személyek elhalálozását követő 30. év után kutathatók. Ha az elhalálozás ideje nem ismert, akkor a születés évét követő 90. év után, ha ez az adat sem ismert, a keletkezésétől számított 60. év után válik kutathatóvá az irat.

– Az anyakönyvek a keletkezésüktől számított 90. év után kutathatók.

– Szentszéki peres iratok a keletkezésük évétől számított 100. év után válnak kutathatóvá.

Az általános kutatási időhatár (50 év) és egyéb kutatási korlátozások feloldhatók a levéltár fenntartójának külön engedélyével, amennyiben személyes érintettség áll fenn, vagy a kutatás tudományos jelentősége azt indokolja. Az ilyen kutatási kérelem elbírálásához szükséges a kutató írásos nyilatkozata, kérésének indoklása, ill. kutatási tervének részletes ismertetése (tudományos kutatás esetén). Utóbbi esetben a kérvényhez a tudományos kutatást végző szerv ajánlását is szükséges csatolni.

A korlátozás alá eső iratok kutatásának esetében a kutatónak külön írásos nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a megismert adatok nyilvánosságra hozatala esetén az 1992. évi LXIII. (a személyes adatok védelméről szóló) törvény szerint járt el, és az esetlegesen felmerülő büntető- és polgári jogi felelősséget vállalja.