Ajánlat

Főtisztelendő Görögkatolikus Plébánia részére Nyíregyháza 

Főtisztelendő Kanonok Úr nagybecsű felszólítására van szerencsém az alábbi árajánlattal szolgálni. 

A nyíregyházi görögkatolikus templomban végzendő aranyozó és festőmunkákról az alábbi részletek szerint. 

1.) 3 db főoltár festése és aranyozása. A festés szakszerű olajalapozással fényesre zománcozva, az utólagosan megbeszélt színekben vagy májszínű ruskicai márványozással készülne. Az aranyozás a tabernákulum kiemelkedő részein 22 karátos laparannyal fényesre polírozva. A többi részeken metál laparannyal művészi kivitelben készülne. 

2.) 6 db mellékoltár festése, illetve márványozása és aranyozása a fentiek szerinti kivitelben készítve. 

3.) 1 db szószék festése és aranyozása, az aranyozás metál laparannyal készítve a fenti tétel szerint. 

4.) A szentélyben lévő püspöki trónus, a székek festése és aranyozása a kívánt színekben készülne. 

5.) 2 db hordozható Mária-, kicsiny méretű oltár festése és aranyozása a harmadik tétel szerinti kivitelben. 

6.) Az oltáron lévő képek letisztítása és lakkozása szakszerű művészi kivitelben készülne. 

7.) 2 db oldalt lévő imádkozópad festése és aranyozása a harmadik tétel szerinti kivitelben. 

Összesen: 23.000,– forint, azaz huszonháromezer forint.

A fenti munkálatokat a legjobb anyagokkal, művészi kivitelben készítem, úgy a szépségéért, mint a tartósságáért a teljes felelősséget vállalom. A munkálatok folyamata alatt 2 személy szerény ellátásáról és lakásról a mélyen tisztelt egyházközség gondoskodik.

A szószék a Szent Miklós-templomban használatban volt 1989-ig.
A templomfelújítás során került ki a liturgikus használatból.

Szíves megrendelését várva maradok igaz tisztelettel:

Faluhegyi Konrád

Budapest, 1957. május 10. 

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–b.]