Megállapodás

egyrészről a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházközség mint munkaadó, másrészről Szegedi Molnár Géza festőművész mint kivitelező között, a következő feltételek mellett a festőművész által benyújtott, és az Egyházmegyei Művészeti Bizottsággal folytatott megbeszélés szerint módosított tervek alapján belső festésről. 

1. A templom belsejének teljes falfelületéről az összes régi festésnek lemosása és lekaparása, a kisebb repedések, esetleg előforduló falegyenetlenségek kijavítása, továbbá leszappanozása, illetve timsózása, kazeines kötőanyaggal való megalapozása a megadott alapszínek szerint. Az indás ornamentikák természetes nagyságban való megrajzolása és a többi ornamentikához szükséges összes patronok kivágása. Mindezekhez szükséges összes festékanyagok és festőeszközök helyszínre és visszaszállítása és az iparművészeknek oda-vissza útiköltsége. 

2. A szentélyben előforduló két freskó (Krisztus és Istenszülő) „al fresco” technikával (mely áll háromrétegű vakolásból, éspedig az első kettő 1:5, illetve 1:4 arányú folyami homokból, a legfelső pedig márványporos 1:3 arányú vakolatból). E két freskó hátterei még nedves állapotban való mozaikszerű berovátkolással. Ennek kiszáradása után metállapokkal való bearanyozása, mely áll kétszeri sellakkal való bealapozásból, majd ennek kiszáradása után mixtionálva és metállapokkal aranyozva. A mennyezeten megfestendő négy evangélista, ha a körülmények megengedik, szintén „al fresco” technikával. A hátterek szintén aranyozva, fent leírt módon. A freskók kartonjainak eredeti nagyságban való elkészítése, modelldíjak, drapéria- és részlettanulmányok, továbbá a szükséges mennyiségű márványpornak és folyami homoknak helyre való szállítása és a művészeti munkához szükséges összes anyagok és festészeti eszközök ide- és visszaszállítása, s a festőművész útiköltsége oda-vissza. 

3. A fent nevezett munkálatok kivitelezéséhez a szükségnek megfelelő összes állványozást (ideszállítás, felállítás, leszerelés és visszaszállítás), továbbá a festőművész és három munkatársának (négy személy) teljes ellátását, azonkívül a beállványozás következtében beállott sötétség miatt szükséges villanyszolgáltatás az egyházközséget terhelik. 

4. A fent leírt iparművészeti és festőművészeti munkálatok díja átalányárban 50.000,– Ft, azaz ötvenezer Ft. 

5. Fizetési feltételek: egyházmegyei főhatóság jóváhagyása után 10.000,– Ft, azaz tízezer Ft előlegként anyagbeszerzések és útiköltségek, szállítások stb. címén; a fennmaradt összeg az iparművészek részére hetenkint az elvégzett munkának megfelelően; a festőművésznek pedig részletekben a befolyt adományok szerint legkésőbb december 31-ig fizetendő.

A Szent Miklós-templom 1957-ben
[A kép forrása: GKPL Dudás Miklós-album; NYEL VI–1–b.]

Felolvasás után mindkét részről aláírva. 

Nyíregyháza, 1956. év június hó 15. 

A nyíregyházi görögkatolikus képviselő-testület nevében:

Dr. Cselényi István, Maleczky József, Maleczky László, Bodnár Mihály, Kővári Antal, Hajdu János, Mélykuti József, Dr. Korcsinszky György, Dr. Timkó Mihály

Szegedi Molnár Géza festőművész

P. H.

Karosi Ferenc
egyházi elnök                                                                                                                                                           

Dr. Rojkovich István
kanonok                                                    

Dr. Palatitz Jenő
az EMMB tagja

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–b.]