Levéltári sorozatunk, mellyel a Szent Miklós-székesegyház felújítási folyamatával párhuzamosan a templom történetéből közlünk fejezeteket, ezen részében a harangokról olvashatunk.

Az I. világháborúban egy harangot, a II. világháborúban két harangot rekviráltak a Szent Miklós-székesegyházból. Jelen levéltári forrás témája: adatszolgáltatás céljából készített kimutatás a harangokról. 


A NYÍREGYHÁZI GÖRÖGKATOLIKUS LELKÉSZI HIVATALTÓL

NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ÚR!

KEGYELMES URAM!

Hivatkozással Nagyméltóságodnak f. é. július hó 31-én kelt 2373-1940. számú magas rendelkezésére, mély tisztelettel jelentem, hogy a nyíregyházi görögkatolikus egyházközség birtokában három harang van. A legnagyobbiknak a súlya 10 q 80 kg, a középsőé 5½ q, a legkisebb pedig 3 q. 

A harangoknak gyönyörű összhangjuk van, műértéket azonban nem képeznek. 

Szentelő jobbját csókolva vagyok 

Nyíregyházán, 1940. augusztus 14-én 

Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgája:
Dr. Mihalovich Sándor 
kanonok, főesperes-parókus 

P. H.


A kiemelt képen: a hajdani Hajdúdorogi Egyházmegye Püspöki Hivatalában az 1940-es években készült csoportkép; középen dr. Dudás Miklós megyéspüspök látható 

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára