Levéltári sorozatunk, mellyel a Szent Miklós-székesegyház felújítási folyamatával párhuzamosan a templom történetéből közlünk fejezeteket, tizedik állomásáhpz érkeztünk. A Nyírvidék című napilap 1931-ben a Szent Miklós-székesegyház renoválása utáni templomszentelését követően arról számol be, milyen is a templombelső.

A Nyírvidék című napilap beszámolója:

Freskók a nyíregyházi görögkatolikus templomban

R. S.: Renoválás után felszentelték a nyíregyházi görögkatolikus püspöki templomot

Nyíregyháza, 1931. augusztus 20.

Nagyboldogasszony napján volt a nyíregyházi görögkatolikus püspöki templom ünnepélyes felszentelése.

A felszentelést ünnepi nagymise előzte meg, amit Bányay Jenő nagyprépost, Mihalovich Sándor dr. kanonok és Ruttkay Gyula kanonok-főesperes végeztek fényes segédlettel. Az ünnepi prédikációt Bányay Jenő nagyprépost mondotta. 

Bányay Jenő nagyprépost mellképe.
A fénykép forrása: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

A nyíregyházi görögkatolikus templom 1896-ban épült a hívek áldozatkészségéből, azonban a püspöki palota, valamint a díszes iskola épülete, majd a háború közbejötte mindig megakadályozta a hitközséget abban, hogy a templom belsejét méltóságához megfelelően feldíszítse, illően kifesthesse. 

Az egyház érdemekben gazdag főpapja: Ruttkay Gyula kanonok állandóan lelkes szavakkal buzdította híveit az áldozatos cselekedetekre. A gyűjtés mihamar megindult, s összejött a kívánt összeg, mely lehetővé tette a templom újrafestését, kidíszítését. 

Hat hét nehéz munka után Rácz Péter nyíregyházi kiváló festő és iparos a díszítést és festést elkészítette. A festés hozzáértést és finom ízlést árul el. 

A templom kupoláját színes freskók díszítik. Berecz Károly szobrász dicséretre méltó alkotása, akinek Csonka Lajos, a neves amatőrfestő segédkezett. A négy apostolt ábrázoló, ihletett ecsettel alkotott festmények művészien emelik a templom áhítatos, ünnepi hangulatát. 

Berecz különösen a színkeverésnek ösztönös mestere, bíborszínei szinte égő elevenséggel hatnak, míg Csonka a kompozíciót oldotta meg kifogástalanul. 

A freskó elgondolása és kivitelezése Sereghy László kanonok érdeme, aki maga is sokat áldozott a kivitelezés megvalósítására, s e nemes ügyet hathatósan támogatta anyagilag és erkölcsileg is – egyaránt. 

Itt jegyezzük meg, hogy az énekkart Szilvássy József karnagy vezette precizitással.

[Forrás: Nyírvidék, 52. évf. (1931), 187. szám, 3. o.]