Levéltári sorozatunknak, mellyel a Szent Miklós-székesegyház felújítási folyamatával párhuzamosan a templom történetéből közlünk fejezeteket, kilencedik állomása különös aktualitással bír. A székesegyház tornyából újra három harang hívja a híveket templomba 2022 szeptemberétől. Az eredeti három harangot Miklósy István megyéspüspök szentelte meg 1925-ben a mai Szent Miklós-székesegyházban. Az egykori szentelési szertartás tudósítását olvashatják az alábbiakban.

„A harangszó a lelkiismeret szava, melynek az Isten és embertársaink iránti felelősségérzet a belső harangütője.”

Nyíregyháza új harangjai. Ruttkay Gyula főesperes és Pintér Andor v. segédlelkész buzgólkodása folytán a nyíregyházi gör[ög]kat[olikus] egyház három új harangot szerzett, melyeket november 22-én áldott meg Miklósy István megyéspüspök úr őméltósága. A harangszentelési szertartást püspöki mise követte, mely után a főpásztor ünnepi beszédben méltatta a nap jelentőségét. 

„A harangszó — mondotta beszédében — a lelkiismeret szava, melynek az Isten és embertársaink iránti felelősségérzet a belső harangütője. A harang úgy készül, hogy a harangércből több vékony réteget öntenek egymás felé. Ezek az egymással összetartó rétegek adják azt a hangot, mely bennünket hív és gyönyörködtet. Ez jusson eszetekbe, valahányszor harangszót halltok, s mint a harangérc rétegei, legyetek ti is eggyé a hitben és szeretetben és a hagyományok ápolásában.” — „Az őskeresztényeknél nem volt harang, de azért, ha össze kellett jönniök, megtalálták egymást. Az egyik megütött egy fatáblácskát, ezt meghallotta a szomszédja, s az is megütötte a maga fatáblácskáját, s így terjedt a hívó szó tovább, míg mindenki meghallotta. Ma, mikor harangjaitok hívó szavát halljátok, ne feledkezzetek meg az ősök hívóeszközéről, a fatábláról sem, s ha valamikor a harang elhallgatna, már nem hívna, vegyétek elő az ősi fatáblácskákat, kopogtassátok meg, s hagyományaitok szeretete és lelkiismeretetek parancsszava alakjában hívjátok föl egymást, s magatokban és egymásban Krisztust…” 

Az egyházi szertartást Ruttkay Gyula kanonok-parókusnál ünnepi ebéd követte.

[Forrás: Máriapócsi Virágoskert I. (1925) 5. szám 119. oldal]

Istenszülő Szűz nagyharangon: „Oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz. A nyíregyházi gör. kath. egyházközség közadakozásából öntették 1925-ik évben” Forrás: http://www.magyarharangok.hu/nyiregyhaza.html

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára, kezdőfotó: képernyőfotó Závor Máté YouTub-csatornájáról