Felújítás alatt a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház. Ennek kapcsán indított levéltári sorozatunk ötödik részében a Nyírvidék című újság beszámolóját olvashatják a székesegyház alapkőmegáldásáról.

Az új templom alapkőletétele 

Nyíregyháza, 1895. október 5.

Az új görögkatolikus templom alapkőletétele október 1-jén ment végbe az alkalomhoz illő ünnepélyességgel. Délelőtti tizenegy órakor nagyszámú díszes közönség gyűlt össze a parókián a megye, város és testvéregyházak képviseletében. Ott voltak többek közt: Mikecz János, Szikszay Pál, Popp György, Velkey Pál, Dumbrava László, Bencs László, Májerszky Béla, Sztárek Ferencz, Bogár Lajos, Trajtler Soma dr., Bartholomaeidesz János, Lukács Ödön stb. A keresztanyai tisztet Popp Györgyné Kovács Katalin úrhölgy viselte, körülötte voltak Dumbrava Lászlóné, Orosz Pálné Fekete Mária, Sesztay Pálné, Vojtovits Bertalanné stb. Zászlók alatt indult meg a menet ½ 12-kor az építkezés helyére, hol a rögtönzött oltár körül már nagyszámú közönség volt egybegyűlve.

Az alapkőbe elhelyezett okmánylevél másolata – Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára
Forrás: NYEL II–20–c. (1895) 137–139

A beszentelési szertartást Fekete István főesperes végezte, Lengyel Endre n[agy]kállói esperes és Andrejczó József segédlelkész segédlete mellett. Azután Lengyel esperes mondott beszédet, nagy tetszést aratva, főleg beszédje befejező, hazafias szavaival, melyeket a jelenvoltak lelkesen megéljeneztek. Ezután Andrejczó József segédlelkész olvasta fel a templom alapítására vonatkozó okmányt, melyet a jelenvoltak nagy része aláírt, s aztán azt egy réztokba téve befalazták, melléje téve több, jelenleg forgalomban lévő pénzdarabot, valamint a régi templom lebontásakor talált két ezüstpénzt, melyek 1709-ből és 1772-ből (a régi templom idejéből) valók. A szokásos kalapácsütések után Fekete főesperes zárszavaiban éltette a pápát, a királyt, a hercegprímást, a püspököt, a megjelent vendégeket s az egyházközség tagjait, s ezzel az ünnepély véget ért.

[Forrás: Nyírvidék, 16. évf. (1895), 40. szám, II. melléket, 1. oldal]