Raktári jegyzék
II – 24 – a.
Baktalórántháza

Elhelyezve:
Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
raktár

Egyéb:

1. kötet: Munkács Egyházmegyei Körrendeletek 1881–1897 (teljes tékázott)

1. kötet: Hajdúdorogi templom kiadás-bevételi jegyzőkönyve 1830; 1868.

1. kötet: Iktatókönyv 1962–1995

1. kötet: Postakönyv 1914–1937

1. kötet: Postakönyv 1937

1. kötet: Postakönyv 1943

1. kötet: Képviselőtestületi jegyzőkönyv 1941–1958

1. kötet: Hajdúdorogi Egyházmegye körlevelei 1912–1913 (tékázott)

1. kötet: Gazda- és földmíves szövetség alakulási jegyzőkönyve 1937–1941

1. kötet: A nyirbaktai gkath hitközség egyházi adókönyve 1914. évtől 1920-ig.

1. kötet: Hajdúdorogi Egyházmegye körlevelei 1913–1932

Szálas iratok:

1. doboz: 1869–1900 (évkör)

2. doboz: 1901–1919

3. doboz: 1920–1932

4. doboz: 1933–1945

5. doboz: 1945–1957

6. doboz: 1952–1958

7. doboz: 1958–1967

8. doboz: 1968–1979

9. doboz: 1980–1988

10. doboz: 1989–1996

11. doboz: 1997–2000

12. doboz: Körlevelek

13. doboz: Számlák

14. doboz: Számlák

15. doboz: Évszám nélküli iratok, vegyes

16. doboz: 1941-ből tervrajzok

17. doboz: Építési iratok, tervrajzok: 1916; 1968; Misszió; Ramocsaházi iskola

18. doboz: Számlák

19. doboz:

1. kötet: Képviselőtestületi jegyzőkönyv Petneháza vonatkozásában 1867–1899 (Benne „Emlék irat a Petneházi G. Kath. Templom építéséről.”)

1. kötet: Bevétel és kiadási napló 1877–1953

1. kötet: Bevétel és kiadási napló 1841–1877

1. kötet: Historia domus 1879–1969

1. kötet: Görög szertartású énekeskönyv

Az iratanyag a Görögkatolikus Püspöki Levéltár állományába 2014. május 20-án került.

Mennyiség:    16 kötet

                        12 x 0.12 ifm.

                        6 x 018 ifm

Összesen:        2.81 ifm.

Az iratanyag középszinten van rendezve.

Évkör: 1869–2000

Nyíregyháza, 2015. május 03.