Raktári jegyzék
II – 4 – a.
Csegöld

Elhelyezve:
Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
raktár

1. doboz:
1. kötet:          Bevételi és kiadási napló: 1839–1870
                        Jegyzőkönyv: 1845–1878
1. kötet:          Egyházi adó tartozásról é
anyagi ügyekről (kiadás, bevétel) feljegyzések és egyéb gazdasági iratok 1881–1919 között
2. kötet:          Iktatókönyv: 1885–1913
                        Képviselő-testület jegyzőkönyvei: 1923–1936
4. kötet:          Jegyzőkönyv: 1885–1925

Szálas iratok:

  • Bárány György csegöldi főgondnok, Czuprák János algondnok folyamodványa báró Vécsei Miklós őnagyságához egy szárazmalom átszállításáról (1850. aug. 20.)
  • A csegöldi ikonosztázionnal kapcsolatban szerződés (1850. június 26.)
  • A csegöldi iskola építésével kapcsolatos irat (1852)
  • Rusznák (?) jánki r. k. lelkész levele a csegöldi parókushoz iskolai ügyben: 1885. márc. 9.
  • Rentye Gergely ideiglenes kántortanítói kinevezése: 1873. márc. 17.

Évkör: 1839–1936

Az iratanyag 2001. augusztus 24-én került a Görögkatolikus Püspöki Levéltár állományába.

Mennyiség: 0.135 ifm.

Az iratanyag darabszinten van rendezve.

Nyíregyháza, 2011. május 17.